KOP projekt

“Pärandihoidja aastaõpe”Minu oma rahvariie””

MTÜ Rõude muuseumi projekti „Pärandihoidja aastaõpe“Minu oma rahvariie““ õppepäevad:
9.veebruar 2019 kell 9.30-16.00 toimub Kirbla Maanaiste Seltsingu Käsitöötoas.Omaosalus 1 euro.
Teemad:Aluse (alusseelik) ja põllede õmblemine ja parandustööd.
Projekti rahastatakse Kohaliku Omaalgatuse Programmi vahenditest.